การเลือกลูกสุนัขร๊อตไวเลอร์

   วัตถุประสงต์ของบทความนี้  เป็นไปเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะเลี้ยง สุนัขร๊อตไวเลอร์  และยังไม่เคยมีร็อทไวเลอร์ ขายร็อทไวเลอร์สุนัขพันธุ์นี้มาก่อน  เป็นสำคัญ ก่อนอื่นที่จะกล่าวถึงการเลือกลูกสุนัขร๊อตไวเลอร์  ผู้เขียนใคร่ขอย้ำเตือนเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนว่า  ผู้ที่มีความประสงค์จะเลือกเลี้ยงสุนัขร๊อตไวเลอร์  ควรจะผ่านขั้นตอนการพิจารณา “เลือกตนเอง” เสียก่อนว่าจะเลี้ยงร๊อตไวเลอร์  ซึ่งหมายถึง  การมีความเข้าใจธรรมชาติของสุนัขพันธุ์นี้  และเข้าใจตัวท่านเอง(และครอบครัว) แล้วว่า  เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นเจ้าของร๊อตไวเลอร์(ประเด็นดังกล่าวนี้  อ่านได้จากเอกสารของชมรมฯ ที่เคยเสนอมาก่อนนี้แล้ว)  เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว  สิ่งต่อไปนี้  คือ  ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์กับท่านในการเลือกลูกสุนัขร๊อตไวเลอร์
 


ตัวผู้หรือตัวเมีย?
            ก่อนอื่น  ท่านควรจะตัดสินใจก่อนว่า จะเลือกเลี้ยงร๊อตไวเลอร์  ตัวผู้หรือตัวเมีย  ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายของบทความนี้  เป็นผู้เริ่มเลี้ยงดังได้กล่าวแล้ว  ดังนั้น  จึงขอแนะนำให้เลือกตัวเมีย ไว้ก่อน  เหตุผลก็คือ  ถึงแม้ว่า ถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกโดยทั่วไป  เรามักจะเห็นว่าร๊อตไวเลอร์ตัวผู้  มีลักษณะที่เข้าตากว่า  คือสวย สง่า น่าเกรงขาม กว่าตัวเมีย  แต่  ร๊อตไวเลอร์ตัวผู้จะมีนิสัยที่สงวนท่าที จนดูเหมือนมีความหยิ่งยะโสอยู่ในที  ชอบแสร้งทำเป็นไม่สนใจต่อการแสดงความรักของเจ้าของทั้ง ๆ ที่ต้องการ  ในขณะที่ร๊อตไวเลอร์ตัวเมียจะไม่เป็นเช่นนั้น  เพราะตัวเมียจะชอบให้เจ้าของแสดงความรัก การสัมพัสใกล้ชิด เช่น การโอบกอด  ทำให้ผู้ที่เลี้ยงใหม่ จะรู้สึกว่า  เข้ากับตนได้ง่ายกว่าร๊อตไวเลอร์ตัวผู้  และดูเหมือนเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกว่า
            นอกจากนี้  ถ้าท่านมีจุดประสงค์ที่จะเพาะพันธุ์ หรือสืบทอดสายพันธุ์สุนัขของท่านต่อไป  การมีร๊อตไวเลอร์ตัวเมียที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานก็สามารถเป็นแม่พันธุ์ ได้  แต่ถ้าเป็นร๊อตไวเลอร์ตัวผู้ที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์  จะต้องอยู่ในระดับสุดยอดเท่านั้น  และการที่จะเป็นเจ้าของร๊อตไวเลอร์ตัวผู้ระดับสุดยอดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  ในขณะที่เราสามารถเลือกตัวเมียที่อยู่ในระดับมาตรฐานแล้วเลือกผสมกับพ่อ พันธุ์ที่ต้องการได้ไม่ยาก
แหล่งที่จะเลือก(ซื้อ)ลูกสุนัขร๊อตไวเลอร์
            คำถามต่อไป คือ ท่านจะหาลูกสุนัขร๊อตไวเลอร์  ได้ที่ไหนบ้าง
            ในปัจจุบัน  ท่านจะหาแหล่งที่เลือกซื้อลูกร๊อตไวเลอร์ได้ไม่ยาก  เช่น  อาจดูจากโฆษณา หรือคอลัมน์แนะนำคอกร๊อตไวเลอร์ในนิตยสารสัตว์เลี้ยง  หรือในเวบไซด์ทางอินเทอร์เนต  ซึ่งท่านสามารถจะศึกษาข้อมูลของแต่ละคอก  ในเรื่อง  ความเป็นมาของคอก  สายพันธุ์และแหล่งที่มาของพ่อ-แม่พันธุ์ประจำคอก (เช่น  มาจาก ADRK เป็นต้น)  ระดับชั้นของพ่อ-แม่พันธุ์ เช่น ผ่านการสอบคัดพันธุ์ ZTP(BST) , ผ่านการฝึกและสอบผ่านการอารักขา SchH (VPG) หรือไม่? ตลอดจนผลการประกวดของสุนัขในคอกนั้น ๆ  ในระดับที่มีการรับรองของสมาคมฯ   และ FCI  เป็นต้น  ทั้งนี้ ท่านควรจะหาเวลาไปชมงานประกวดสุนัขร๊อตไวเลอร์บ่อย ๆ ด้วย

เมื่อผ่านขั้นตอนการเลือกคอกไปแล้ว  ต่อไป ก็จะเป็นข้อพิจารณาเมื่อท่านไปถึงคอกสุนัขร๊อตไวเลอร์
            1. ก่อนอื่น    ผู้เพาะพันธุ์ควรจะซักถามท่านเพื่อ ดูว่าท่านมีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงร๊อตไวเลอร์ หรือไม่?
            2. ดูว่า สุนัขในคอกนั้น เป็นอย่างไร?  เช่น การเชื่อฟัง  อารมณ์นิสัย สภาพจิตใจ
            3. ดูว่า สุนัขในคอกนั้น มีที่อยู่ที่สะอาดเหมาะสม  มีอาหารดี  มีความสุข และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ขี้กลัว
            4. พ่อ-แม่ ของลูกสุนัขที่ท่านต้องการเลือกมีผลการ X-Ray ข้อสะโพก หรือไม่?
            5. พ่อ-แม่ ฯ เคยประกวดและได้รับรางวัลหรือเป็นแชมเปี้ยน หรือไม่?
            6. ท่านได้เห็น ตลอดจนจับต้องแม่สุนัขหรือไม่?
            7. ผู้เพาะพันธุ์มีการรับประกันในการเปลี่ยนลูกสุนัขให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า  ในกรณีที่พบในภายหลังว่า  ลูกสุนัขที่ซื้อไปมีปัญหาอันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์  หรือไม่
            8. ผู้เพาะพันธุ์  พร้อมที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกสุนัข เป็นบริการหลังขายหรือไม่
            ทั้งนี้  ถ้าได้คะแนนคำตอบตั้งแต่ 1-6  ก็ถือว่าใช้ได้  ถ้า 7- 8 ถือว่ายอดเยี่ยม
**********************************
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  เจตน์ศักดิ์  แสงสิงแก้ว  เรียบเรียงจาก  A dog owner’s guide to The Rottweiler โดย Joan Blackmore (1987) และ Rottweilers : An owner’s companion  โดย Les Price (1991)

 ขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมร็อทไวเลอร์(ประเทศไทย)

ร็อทไวเลอร์ ขายร็อทไวเลอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copper scrap manufacturer

stainless steel scrap manufacturer

ubc scrap manufacturer

ingot aluminum manufacturer

aluminum scrap manufacturer